Program

Våren 2022


Trädgårdsträff: Första tillfället 29/3 kl. 18.00


Påskutställning: Fredagen 15/4 till måndagen 18/4 kl. 10.00 till 17.00. Kaffe och våfflor till försäljning. Lotteri.


Försommarvandring den 22/5 med Tomas Lindblad. Samling vid Byastugan kl. 9


Gökottevandring med Vi i Maglehem torsdag den 26/5 kl. 9. Vi vandrar från Olseröds Byastuga till Maglehem/Blåherremölla, se:  https://www.facebook.com/events/2420819571393602


Valborgsbål med Olserödskören, grillmöjlighet, lördag 30/4. Start kl. 18.00


Majagillet: Lördagen 14/5 (Särskild inbjudan krävs)


Tjejträffar kl. 18.30 sista onsdagen varje månad; 30/3, 27/4, 25/5 och 29/6